Skip to content

You are here: Home / Shared files

Shared files

En aquesta carpeta podeu posar els fitxers i imatges que siguin compartits per tots o alguns idiomes.
Title Type
icons Folder
people Folder
images Folder
bigimages Folder
executive Folder
banner Folder
news Folder
logos Folder